Εκτύπωση/ Impressum

 

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG:

Carsten Heinze
Zeppelinstrasse 17

75175 Pforzheim
Γερμανία

Επικοινωνήστε μαζί μας:

phone: +49 (0) 17650950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 TMG των γενικών νόμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχοι υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες εξωτερικές πληροφορίες ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης των πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν θίγονται από το παρόν. Ωστόσο, οποιαδήποτε ευθύνη από την άποψη αυτή ισχύει μόνο από τη στιγμή που είναι δυνατή η γνώση μιας συγκεκριμένης παραβίασης του νόμου. Μόλις λάβουμε γνώση αντίστοιχων, θα αφαιρέσουμε αμέσως τα εν λόγω περιεχόμενα.

 

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν επηρεάζουμε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος ο εκάστοτε πάροχος. Ή υπεύθυνος είναι ο φορέας εκμετάλλευσης των σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες δεν έχουν ελεγχθεί κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Του συνδέσμου ελέγχεται για πιθανές παραβάσεις του νόμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι δυνατός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Η παραβίαση των δικαιωμάτων δεν είναι εύλογη. Εάν γίνουν γνωστές παραβιάσεις δικαιωμάτων, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των σελίδων προορίζονται μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν επιτρέπονται για εμπορική χρήση.

Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε αναλόγως. Θα αφαιρέσουμε το εν λόγω περιεχόμενο αμέσως μόλις αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση.

 

Προστασία δεδομένων

Κατά κανόνα, είναι δυνατή η χρήση του ιστότοπού μας χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στον ιστότοπό μας, αυτή γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση, στο μέτρο του δυνατού. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση από τρίτους των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν ζητείται ρητά. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματος να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Περαιτέρω ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων.