Imprint/ Impressum

 

Information enligt § 5 i TMG:

Carsten Heinze
Zeppelinstrasse 17

75175 Pforzheim
Tyskland

Kontakta oss:

phone: +49 (0) 17650950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

 

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7.1 TMG de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna påverkas inte av detta. Eventuellt ansvar i detta avseende gäller dock endast från den tidpunkt då kännedom om en konkret lagöverträdelse är möjlig. När vi får kännedom om motsvarande kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte hållas ansvariga för detta externa innehåll. garanti. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar alltid respektive leverantör. Eller operatören av sidorna är ansvarig. De länkade sidorna har inte kontrollerats vid tidpunkten för länkningen. Av länken kontrolleras för eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte möjlig utan konkreta bevis. Det är inte rimligt att det finns en risk för att det sker ett intrång i rättigheterna. Om rättighetsöverträdelser blir kända kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

Copyright

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast avsedda för privat bruk och inte tillåtna för kommersiellt bruk.

Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Vi kommer att ta bort sådant innehåll omedelbart när vi får kännedom om eventuella överträdelser.

 

Uppgiftsskydd

Det är i regel möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på vår webbplats sker detta alltid på frivillig basis, så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda uppgifterna från åtkomst av tredje part. Det är härmed uttryckligen förbjudet för tredje part att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för imprintskyldigheten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppost. Ytterligare bestämmelser finns i dataskyddsdeklarationen.