Imprint/ Impressum

 

Informatie volgens § 5 TMG:

Carsten Heinze
Zeppelinstrasse 17

75175 Pforzheim
Duitsland

Neem contact met ons op:

phone: +49 (0) 17650950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 paragraaf 1 TMG de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas geldig vanaf het moment dat de kennis van een concrete schending van de wet mogelijk is. Bij het bekend worden van overeenkomstige zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet verantwoordelijk worden gesteld. garantie. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder verantwoordelijk. Of de exploitant van de pagina's is verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken niet gecontroleerd. Van de link is gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Illegale inhoud was op het tijdstip van het linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet mogelijk zonder concrete bewijzen. Van een inbreuk op rechten is niet redelijk. Indien schendingen van rechten bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

De door de exploitanten van deze pagina's opgestelde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen voor privégebruik, niet toegestaan voor commercieel gebruik.

Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij zullen dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen zodra wij kennis nemen van eventuele inbreuken.

 

Gegevensbescherming

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. Het gebruik door derden van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails. Verdere regelingen zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring.