In het volgende willen wij u informeren over onze verklaring inzake gegevensbescherming. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Wij houden ons aan de in Duitsland geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt deze verklaring op onze website te allen tijde inzien. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van de contactgegevens in ons impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk ongewenst, tenzij wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en de openbaarmaking van hun gegevens.

 

Toepassingsgebied

In deze verklaring inzake gegevensbescherming worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder op deze website toegelicht aan de gebruikers. De verantwoordelijke partij in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Carsten Heinze
Zeppelinstraße 17
75175 Pforzheim
Duitsland

Phone: +49 176 50950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

Website: www.bikers-for-christ.eu, www.bikersforchrist.eu

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de EU-basisverordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (DS-GVO), de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Telemediawet (TMG)

 

Verwerking van persoonsgegevens via e-mail en contactformulieren

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, enz.) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Als er een contractuele relatie tussen u en ons tot stand moet komen, waarvan de inhoud moet worden ontwikkeld of gewijzigd, of als u een aanvraag bij ons indient, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor zover deze voor deze doeleinden noodzakelijk zijn (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens voor zover dat nodig is om u in staat te stellen gebruik te maken van onze website (gebruiksgegevens). Alle persoonsgebonden gegevens worden slechts zolang opgeslagen als voor het aangegeven doel (afhandeling van uw aanvraag of afhandeling van een contract) noodzakelijk is. Er wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen.

 

Commentaar functies

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van het publiceren van inhoud of het geven van commentaar op een artikel of bijdrage alleen voor zover u deze verstrekt. Wanneer een commentaar wordt gepubliceerd, wordt het door u verstrekte e-mailadres opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Uw naam wordt gepubliceerd als u niet onder een pseudoniem hebt geschreven.

 

Reacties via sociale netwerken

Als u gebruik maakt van de op onze website aangeboden functies voor het geven van commentaar en het doorsturen van berichten naar sociale netwerken (zoals Twitter of Facebook), worden telkens bezoekersgegevens van deze netwerken verzameld. Wij hebben geen invloed op de overdracht, verwerking, opslag en het gebruik van deze gegevens. U kunt dit voorkomen door deze functies niet te gebruiken. De betreffende functies van Facebook, Twitter & Co. worden alleen geactiveerd als u op de betreffende knop op onze site klikt. Standaard zijn de betreffende functies op onze website gedeactiveerd.

 

Nieuwsbrief functies

Door vrijwillig uw e-mailadres in te vullen voor onze nieuwsbrief en dit te bevestigen via de dubbele opt-in procedure, verklaart u zich akkoord met het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit kosten met zich meebrengt anders dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een "unsubscribe"-link. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende een e-mailadres op te geven. Aanvullende vrijwillige informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

 

Google Analytics

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

IP-anonimisering

IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken Een opt-out cookie wordt ingesteld om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site te voorkomen: Google Analytics uitschakelen. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe. Demografische kenmerken in Google Analytics. Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in de paragraaf "Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens".

 

Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypes. Als het lettertype nog niet op uw apparaat beschikbaar is, roept uw browser bij een bezoek aan deze website de benodigde webfonts in de cache van uw browser op om de teksten en lettertypen correct weer te geven. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw apparaat. Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is Art.6 lid 1 lit.f DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden hebben wij een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter f DSGVO. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

Duur van de opslag, mogelijkheid van verzet en verwijdering de gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval is dat na drie maanden.

 

YouTube

Deze website maakt gebruik van ingesloten inhoud (video's) van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze sites bezoekt die is voorzien van een YouTube-video, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Server log files

Op onze internetserver wordt, net als op andere webservers, een logbestand bijgehouden (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

- Onze bezochte website
- Datum en tijdstip van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie waarvandaan u toegang had tot de site
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (mogelijk: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats conform §7 MV-DSO (vgl. art. 6 lid 1 letter f DSGVO) op grond van ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren en een comfortabel gebruik van onze website te waarborgen, alsmede voor andere administratieve doeleinden. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies te trekken over uw persoon. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

Cookies

Voor zover mogelijk maken wij op onze website geen gebruik van cookies. Sommige van onze diensten vereisen echter dat wij cookies gebruiken.

- Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.
- In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.
- Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u reeds afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist wanneer u onze site verlaat.
- Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, herkennen wij automatisch dat u al eerder op onze site bent geweest en welke invoergegevens en instellingen u hebt opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
- Verder gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek automatisch te herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. De door middel van cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder f), van de MV-DSO (vgl. ook 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO).


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u vooraf om bevestiging wordt gevraagd. Als u cookies weigert, kan dit echter betekenen dat niet al onze aanbiedingen zonder problemen voor u zullen werken.

 

SSL-versleuteling

Wij gebruiken SSL transport encryptie op deze site. Dit dient onder andere om vertrouwelijke inhoud te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van vragen aan ons. Dat de verbinding daadwerkelijk gecodeerd is, kunt u zien in de adresregel van uw browser, die begint met "https://".

 

Recht op informatie, herroeping en klacht

U heeft het recht om te allen tijde, kosteloos en zonder vertraging, inlichtingen in te winnen over de gegevens die over u zijn verzameld. U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Voor informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder van deze website onder de contactgegevens in het impressum. Indien u vreest dat uw persoonsgegevens door ons in strijd met het toepasselijke recht zijn verzameld of verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor de aanbieder van deze website:
info@bikers-for-christ.eu

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail schrijven of rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
info@bikers-for-christ.eu

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen, of wijzigingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw hernieuwde bezoek.