Në vijim dëshirojmë t'ju informojmë për deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave. Këtu do të gjeni informacione rreth mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale kur përdorni faqen tonë të internetit. Ne respektojmë ligjet për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në Gjermani. Ju mund të përdorni këtë deklaratë në çdo kohë në faqen tonë të internetit. Ne theksojmë shprehimisht se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. komunikimi me postë elektronike) është subjekt i boshllëqeve të sigurisë dhe nuk mund të mbrohet plotësisht nga aksesi nga palët e treta. Përdorimi i të dhënave të kontaktit në printimin tonë për reklamat komerciale është shprehimisht i padëshiruar, përveç nëse ne kemi dhënë paraprakisht pëlqimin tonë me shkrim ose ekziston një marrëdhënie biznesi. Ofruesi dhe të gjithë personat e përmendur në këtë faqe interneti kundërshtojnë çdo përdorim komercial dhe zbulim të të dhënave të tyre.

 

Zona e aplikimit

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave u shpjegon përdoruesve natyrën, qëllimin dhe qëllimet e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale nga ofruesi përgjegjës në këtë faqe interneti. Pala përgjegjëse në kuptim të Rregullores Themelore për Mbrojtjen e të Dhënave dhe ligjeve të tjera kombëtare për mbrojtjen e të dhënave të shteteve anëtare, si dhe rregulloreve të tjera për mbrojtjen e të dhënave është:

Carsten Heinze
Zeppelinstraße 17
75175 Pforzheim
Gjermania

Telefon: +49 176 50950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

Faqja e internetit: www.bikers-for-christ.eu, www.bikersforchrist.eu

Baza ligjore për mbrojtjen e të dhënave mund të gjendet në Rregulloren e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave Themelore (BE) 2016/679 (DS-GVO), Aktin Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG), Aktin e Telemedias (TMG)

 

Trajtimi i të dhënave personale përmes postës elektronike dhe formularëve të kontaktit

Ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit pa dhënë të dhëna personale. Nëse të dhënat personale (si emri, adresa, adresa e postës elektronike, etj.) mblidhen në faqet tona, kjo bëhet në baza vullnetare për aq sa është e mundur. Të dhënat tuaja nuk do t'u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur. Nëse do të krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis jush dhe nesh, përmbajtja e së cilës do të zhvillohet ose ndryshohet, ose nëse ju bëni një pyetje për ne, ne do të mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për këto qëllime (inventari të dhëna). Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale në masën e nevojshme për t'ju mundësuar të përdorni faqen tonë të internetit (të dhënat e përdorimit). Të gjitha të dhënat personale ruhen vetëm për aq kohë sa janë të nevojshme për qëllimin e deklaruar (përpunimi i kërkesës suaj ose trajtimi i një kontrate). Periudhat e ruajtjes sipas ligjit tatimor dhe atij tregtar merren parasysh.

 

Funksionet e komenteve

Ne mbledhim të dhëna personale në kontekstin e publikimit të përmbajtjes ose komentimit të një artikulli ose kontributi vetëm në masën që ju e ofroni. Kur publikohet një koment, adresa e emailit që jepni ruhet, por nuk publikohet. Emri juaj do të publikohet nëse nuk keni shkruar me pseudonim.

 

Komentet përmes rrjeteve sociale

Nëse përdorni funksionet e komentimit dhe përcjelljes në rrjetet sociale (si Twitter ose Facebook) të ofruara në faqen tonë të internetit, të dhënat e vizitorëve mblidhen nga këto rrjete në çdo rast. Ne nuk kemi asnjë ndikim në transmetimin, përpunimin, ruajtjen dhe përdorimin e këtyre të dhënave. Ju mund ta shmangni këtë duke mos i përdorur këto funksione. Funksionet përkatëse të Facebook, Twitter & Co aktivizohen vetëm kur klikoni butonin përkatës në faqen tonë. Si parazgjedhje, funksionet përkatëse janë çaktivizuar në faqen tonë.

 

Funksionet e buletinit

Duke futur vullnetarisht adresën tuaj të e-mail në buletinin tonë dhe duke e konfirmuar këtë me procedurë të dyfishtë të zgjedhjes, ju deklaroni pëlqimin tuaj për të marrë buletinin tonë të postës elektronike. Ju mund ta kundërshtoni këtë përdorim të adresës suaj të postës elektronike në çdo kohë, pa kryer ndonjë kosto tjetër përveç kostove të transmetimit sipas tarifave bazë. Ju mund të çregjistroheni nga buletini në çdo kohë. Çdo e-mail përmban një lidhje "çabonohu". Për të marrë buletinin, mjafton të jepni një adresë e-mail. Informacioni shtesë vullnetar përdoret vetëm për të personalizuar buletinin.

 

Google Analytics

Përshkrimi dhe fushëveprimi i përpunimit të të dhënave

Kjo faqe interneti përdor funksionet e shërbimit të analizës së uebit Google Analytics. Ofruesi është Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics përdor të ashtuquajturat cookie. Këto janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

 

Anonimizimi i IP-së

Anonimizimi i IP-së është aktivizuar. Kjo do të thotë që adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera palë në Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Evropiane përpara se ajo të transmetohet në SHBA. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transferohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e faqes në internet dhe për t'i ofruar shërbime të mëtejshme operatorit të faqes së internetit në lidhje me përdorimin e sajtit dhe internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj brenda kornizës së Google Analytics nuk kombinohet me të dhëna të tjera nga Google.

 

Browser Plugin

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave të krijuara nga cookie-t dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Kundërshtim për mbledhjen e të dhënave

Ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics duke klikuar në lidhjen e mëposhtme Një cookie e tërheqjes është vendosur për të parandaluar mbledhjen e informacionit tuaj në vizitat e ardhshme në këtë sajt: Çaktivizoni Google Analytics. Mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit në politikën e privatësisë së Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Përpunimi i të dhënave të porosisë

Ne kemi lidhur një kontratë me Google për përpunimin e porositur të të dhënave dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni Google Analytics. Karakteristikat demografike në Google Analytics. Kjo faqe interneti përdor funksionin "veçori demografike" të Google Analytics. Kjo mundëson që të krijohen raporte të cilat përmbajnë deklarata mbi moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes. Këto të dhëna vijnë nga reklamat e bazuara në interes nga Google dhe nga të dhënat e vizitorëve nga palët e treta. Këto të dhëna nuk mund t'i caktohen një personi specifik. Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion në çdo kohë nëpërmjet cilësimeve të reklamave në llogarinë tuaj të Google ose në përgjithësi të ndaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics siç përshkruhet në seksionin "Kundërshtimi ndaj mbledhjes së të dhënave".

 

Google Web Fonts

Kjo faqe interneti përdor të ashtuquajturat shkronja ueb, të cilat ofrohen nga Google, për shfaqjen uniforme të shkronjave. Nëse fonti nuk është tashmë i disponueshëm në pajisjen tuaj, shfletuesi juaj do të thërrasë Fontet e kërkuara të Uebit në memorien e shfletuesit tuaj kur të vizitoni këtë faqe interneti, në mënyrë që të shfaqen tekstet dhe fontet në mënyrë korrekte. Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet fontet e uebit, pajisja juaj përdor një font të paracaktuar. Për më shumë informacion rreth Google Web Fonts, ju lutemi vizitoni https://developers.google.com/fonts/faq dhe lexoni politikën e privatësisë së Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale të përdoruesit është Neni 6 paragrafi 1 lit.f DSGVO.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave

Përpunimi i të dhënave personale të përdoruesve na mundëson të analizojmë sjelljen e shfletuesve të përdoruesve tanë. Duke vlerësuar të dhënat e marra, ne jemi në gjendje të përpilojmë informacion mbi përdorimin e përbërësve individualë të faqes sonë të internetit. Kjo na ndihmon të përmirësojmë vazhdimisht faqen tonë të internetit dhe lehtësinë e saj ndaj përdoruesit. Për këto qëllime, ne kemi një interes legjitim në përpunimin e të dhënave në përputhje me Art. 6 Para. 1 shkronja f DSGVO. Duke e bërë adresën IP anonime, merret parasysh mjaftueshëm interesi i përdoruesve për mbrojtjen e tyre të të dhënave personale.

Kohëzgjatja e ruajtjes, mundësia e kundërshtimit dhe heqjes së të dhënave fshihen sapo të mos kërkohen më për qëllimet tona të regjistrimit. Në rastin tonë kjo është pas tre muajsh.

 

YouTube

Kjo faqe interneti përdor përmbajtje (video) të integruara nga faqja në YouTube e operuar nga Google. Faqja e internetit operohet nga YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kur vizitoni një nga sajtet tona që është e pajisur me një video në YouTube, krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Kjo i tregon serverit YouTube se cilën nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni të identifikuar në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube. Informacione të mëtejshme mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjenden në politikën e privatësisë së YouTube në:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Server log files

Në serverin tonë të internetit, si në serverët e tjerë të internetit, ruhet një skedar log (të ashtuquajturat "skedarët e regjistrit të serverit"). Kur telefononi faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme, të cilat janë teknikisht të nevojshme për ne për të shfaqur faqen tonë të internetit:

– Uebfaqja jonë e vizituar
– Data dhe ora e hyrjes
– Sasia e të dhënave të dërguara në bajt
– Burimi/referenca nga e cila keni aksesuar faqen
– Shfletuesi i përdorur
– Sistemi operativ i përdorur

Adresa IP e përdorur (ndoshta: në formë anonime)
Përpunimi kryhet në përputhje me §7 MV-DSO (krh. Neni 6 Para. 1 germa f DSGVO) në bazë të interesit tonë të justifikuar për të përmirësuar sigurinë dhe stabilitetin e sistemit, funksionalitetin dhe sigurimin e përdorimit të përshtatshëm të faqes sonë të internetit, gjithashtu si për qëllime të tjera administrative. Të dhënat nuk do të kalojnë apo përdoren në asnjë mënyrë tjetër. Në asnjë rrethanë nuk do t'i përdorim të dhënat e mbledhura për qëllime të nxjerrjes së përfundimeve në lidhje me personin tuaj. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për të kontrolluar më pas skedarët e regjistrit të serverit nëse ka indikacione konkrete për përdorim të paligjshëm.

 

Cookies

Për aq sa është e mundur, ne nuk përdorim cookie në faqen tonë të internetit. Megjithatë, disa nga shërbimet tona kërkojnë që ne të përdorim cookies.

– Cookies janë skedarë të vegjël që krijohen automatikisht nga shfletuesi juaj dhe ruhen në pajisjen tuaj fundore (laptop, tablet, smartphone ose të ngjashme) kur vizitoni faqen tonë. Cookies nuk shkaktojnë ndonjë dëm në pajisjen tuaj terminale, nuk përmbajnë viruse, trojanë ose malware të tjerë.
– Informacioni ruhet në cookie që lidhet me pajisjen terminale specifike të përdorur. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne marrim njohuri të drejtpërdrejta për identitetin tuaj.
– Përdorimi i cookies shërben nga njëra anë për ta bërë më të këndshëm përdorimin e ofertës sonë për ju. Për shembull, ne përdorim të ashtuquajturat cookie sesioni për të njohur që ju keni vizituar tashmë faqe individuale të faqes sonë të internetit. Këto fshihen automatikisht kur largoheni nga faqja jonë.
– Përveç kësaj, ne përdorim gjithashtu cookie të përkohshme për të optimizuar përshtatshmërinë ndaj përdoruesit, të cilat ruhen në pajisjen tuaj fundore për një periudhë të caktuar kohore. Nëse vizitoni përsëri faqen tonë për të përdorur shërbimet tona, ne do të njohim automatikisht që ju keni qenë tashmë në faqen tonë dhe çfarë hyrjesh dhe cilësimesh keni bërë, në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri.
– Për më tepër, ne përdorim cookie për të regjistruar statistikisht përdorimin e faqes sonë të internetit dhe për ta vlerësuar atë me qëllim të optimizimit të ofertës sonë për ju. Këto cookie na mundësojnë të njohim automatikisht se ju keni qenë tashmë në faqen tonë të internetit kur ta vizitoni përsëri. Këto cookie fshihen automatikisht pas një kohe të caktuar. Të dhënat e përpunuara nga cookies kërkohen për qëllimet e sipërpërmendura për të mbrojtur interesat tona legjitime dhe ato të palëve të treta në përputhje me seksionin 7 (1, f) të MV-OSSH (shih gjithashtu 6 (1) fjalia 1 ndezur f DSGVO).


Shumica e shfletuesve janë caktuar si parazgjedhje për të pranuar cookies. Megjithatë, mund ta rikonfiguroni shfletuesin tuaj që të refuzojë skedarët e skedarëve ose të kërkojë konfirmim nga ju paraprakisht. Megjithatë, nëse refuzoni cookie-t, kjo mund të nënkuptojë se jo të gjitha ofertat tona do të funksionojnë pa probleme për ju.

 

Kriptimi SSL

Ne përdorim kriptimin e transportit SSL në këtë faqe. Kjo shërben, ndër të tjera, për të mbrojtur përmbajtjet konfidenciale, për shembull në rastin e pyetjeve ndaj nesh. Ju mund të shihni se lidhja është në të vërtetë e koduar në linjën e adresës së shfletuesit tuaj, e cila fillon me "https://".

 

E drejta e informimit, revokimit dhe ankesës

Ju keni të drejtë të pyesni për të dhënat e mbledhura për ju në çdo kohë, pa pagesë dhe pa vonesë. Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj për përdorimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për informacion, ju lutemi kontaktoni ofruesin e kësaj faqeje interneti nën detajet e kontaktit në printim. Nëse jeni të shqetësuar se të dhënat tuaja personale janë mbledhur ose përpunuar nga ne në kundërshtim me ligjin në fuqi, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë organit mbikëqyrës përgjegjës për ofruesin e kësaj faqeje interneti:
info@bikers-for-christ.eu

 

Pyetje për Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na shkruani një e-mail ose kontaktoni drejtpërdrejt zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave:
info@bikers-for-christ.eu

 

Ndryshime në politikën tonë të privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për ta përshtatur këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave herë pas here në mënyrë që ajo të përmbushë gjithmonë kërkesat aktuale ligjore ose të zbatojmë ndryshime në shërbimet tona në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave, p.sh. kur futen shërbimet e reja. Deklarata e re e mbrojtjes së të dhënave më pas zbatohet për vizitën tuaj të rinovuar.