I det följande vill vi informera dig om vår dataskyddsdeklaration. Här hittar du information om insamling och användning av personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi följer de dataskyddslagar som gäller i Tyskland. Du kan när som helst få tillgång till denna deklaration på vår webbplats. Vi påpekar uttryckligen att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) är föremål för säkerhetsluckor och inte kan skyddas helt mot åtkomst av tredje part. Användningen av kontaktuppgifterna i vårt impressum för kommersiell reklam är uttryckligen oönskad, såvida vi inte har gett vårt skriftliga samtycke i förväg eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och utlämnande av deras uppgifter.

 

Tillämpningsområde

Denna dataskyddsförklaring förklarar för användarna arten, omfattningen och syftet med den ansvariga leverantörens insamling och användning av personuppgifter på denna webbplats. Den ansvariga parten enligt den grundläggande dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är:

Carsten Heinze
Zeppelinstraße 17
75175 Pforzheim
Tyskland

Phone: +49 176 50950175
e-mail: info@bikers-for-christ.eu

Website: www.bikers-for-christ.eu, www.bikersforchrist.eu

Den rättsliga grunden för dataskyddet finns i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (DS-GVO), den federala dataskyddslagen (BDSG), lagen om telemedier (TMG)

 

Hantering av personuppgifter via e-post och kontaktformulär

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress osv.) samlas in på våra sidor sker det i möjligaste mån på frivillig basis. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Om ett avtalsförhållande mellan dig och oss ska upprättas, vars innehåll ska utvecklas eller ändras, eller om du gör en förfrågan till oss, kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål (inventeringsuppgifter). Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i den utsträckning som krävs för att du ska kunna använda vår webbplats (användningsuppgifter). Alla personuppgifter lagras endast så länge som de är nödvändiga för det angivna syftet (behandling av din förfrågan eller hantering av ett avtal). Lagringsperioder enligt skatte- och handelslagstiftningen beaktas.

 

Kommentarfunktioner

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du publicerar innehåll eller kommenterar en artikel eller ett bidrag endast i den mån du tillhandahåller dem. När en kommentar publiceras sparas den e-postadress som du anger, men den publiceras inte. Ditt namn publiceras om du inte har skrivit under en pseudonym.

 

Kommentarer via sociala nätverk

Om du använder de funktioner för kommentarer och vidarebefordran till sociala nätverk (t.ex. Twitter eller Facebook) som erbjuds på vår webbplats samlas besökaruppgifter in från dessa nätverk i varje enskilt fall. Vi har inget inflytande över överföringen, bearbetningen, lagringen och användningen av dessa uppgifter. Du kan undvika detta genom att inte använda dessa funktioner. Motsvarande funktioner hos Facebook, Twitter & Co. aktiveras endast när du klickar på respektive knapp på vår webbplats. Som standard är motsvarande funktioner inaktiverade på vår webbplats.

 

Funktioner för nyhetsbrev

Genom att frivilligt ange din e-postadress i vårt nyhetsbrev och bekräfta detta genom ett dubbelt opt-in-förfarande, ger du ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Varje e-postmeddelande innehåller en länk för avregistrering. För att få nyhetsbrevet räcker det att ange en e-postadress. Ytterligare frivillig information används endast för att anpassa nyhetsbrevet.

 

Google Analytics

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade cookies. Detta är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

 

Anonymisering av IP-uppgifter

IP-anonymisering är aktiverad. Detta innebär att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter från Google.

 

Browser Plugin

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk En opt-out-cookie är inställd för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på den här webbplatsen: Inaktivera Google Analytics. Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Behandling av beställningsuppgifter

Vi har ingått ett avtal med Google om beställd databehandling och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics. Demografiska egenskaper i Google Analytics. Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och från besökaruppgifter från tredje part. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter genom Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

 

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig visning av typsnitt. Om typsnittet inte redan finns tillgängligt på din enhet, kommer din webbläsare att kalla in de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache när du besöker denna webbplats för att visa texter och typsnitt korrekt. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt av din enhet. För mer information om Google Web Fonts, besök https://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles sekretesspolicy:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarens personuppgifter är artikel 6.1 f i DSGVO.

Syftet med behandlingen av uppgifterna

Behandlingen av användarnas personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av de enskilda delarna av vår webbplats. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet. För dessa ändamål har vi ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna i enlighet med art. 6 Par. 1 bokstav f DSGVO. Genom att IP-adressen anonymiseras tas tillräcklig hänsyn till användarnas intresse av skydd av personuppgifter.

Lagringens varaktighet, möjlighet till invändning och borttagning Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för vår registrering. I vårt fall är detta efter tre månader.

 

YouTube

På den här webbplatsen används inbäddat innehåll (videor) från YouTube-sidan som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra webbplatser som är utrustad med en YouTube-video upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed får YouTube-servern veta vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes integritetspolicy på följande adress.
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Serverloggfiler

På vår Internetserver, liksom på andra webbservrar, sparas en loggfil (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen:

- Vår besökta webbplats
- Datum och tid för åtkomst
- Mängd data som skickats i bytes
- Källa/referens från vilken du kom till webbplatsen
- Använd webbläsare
- Operativsystem som används

Använd IP-adress (eventuellt i anonymiserad form)
Behandlingen sker i enlighet med §7 MV-DSO (jfr artikel 6.1 f i DSGVO) på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra systemets säkerhet och stabilitet, funktionalitet och säkerställa bekväm användning av vår webbplats samt för andra administrativa ändamål. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Under inga omständigheter kommer vi att använda de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

 

Cookies

I den mån det är möjligt använder vi inga cookies på vår webbplats. Vissa av våra tjänster kräver dock att vi använder cookies.

- Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar inga skador på din slutenhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod.
- I kakan lagras information som är relaterad till den specifika terminalenhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.
- Användningen av cookies tjänar å ena sidan till att göra användningen av vårt erbjudande mer behaglig för dig. Vi använder till exempel så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.
- Dessutom använder vi tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten, som lagras på din slutenhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster kommer vi automatiskt att känna igen att du redan har varit på vår webbplats och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem igen.
- Dessutom använder vi cookies för att registrera användningen av vår webbplats statistiskt och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har varit på vår webbplats när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid. De uppgifter som behandlas med hjälp av cookies är nödvändiga för de ovan nämnda ändamålen för att skydda våra legitima intressen och tredje parts intressen i enlighet med § 7 (1, f) i MV-DSO (jfr även 6 (1) mening 1 lit. f DSGVO).


De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att den avvisar cookies eller begär en bekräftelse från dig i förväg. Om du avvisar cookies kan det dock innebära att alla våra erbjudanden inte fungerar utan problem för dig.

 

SSL-kryptering

Vi använder SSL-kryptering på den här webbplatsen. Detta tjänar bland annat till att skydda konfidentiellt innehåll, till exempel vid förfrågningar till oss. Du kan se att anslutningen faktiskt är krypterad på adressraden i din webbläsare, som börjar med "https://".

 

Rätt till information, återkallelse och klagomål

Du har rätt att när som helst, kostnadsfritt och utan dröjsmål begära information om de uppgifter som samlats in om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter med verkan för framtiden. För information kan du kontakta leverantören av denna webbplats under kontaktuppgifterna i impressum. Om du är orolig för att dina personuppgifter har samlats in eller behandlats av oss i strid med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till det tillsynsorgan som ansvarar för leverantören av denna webbplats:
info@bikers-for-christ.eu

 

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd kan du skriva ett e-postmeddelande till oss eller kontakta vårt dataskyddsombud direkt:
info@bikers-for-christ.eu

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller de aktuella rättsliga kraven eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller då för ditt förnyade besök.