Mirë se vini në faqen tonë të ngjarjeve. Këtu do të dëshironim t'ju ofrojmë një platformë ku mund të gjeni një ngjarje për të na takuar. Nëse online, në rajonin tuaj ose në një vend fqinj, ne shikojmë përpara për vizitën tuaj.

Përveç kësaj, ngjarjet biker mund të shpallen këtu. Nëse keni një ngjarje, thjesht na dërgoni një email dhe ne do ta konsiderojmë botimin e saj.